ANASAYFA | İÇİNDEKİLER | ÖNSÖZ | YAZARLAR | SİPARİŞ
İÇİNDEKİLER

Önsöz
İçindekiler
Sunuş
I.BÖLÜM : Giriş
1.İnternetin Tarihi: Bir devrimin başlangıcı
2.İş hayatı ile İnternetin tanışması
II.BÖLÜM : Yeni Ekososyal Sistem (YES)
1.Yeni Ekososyal Sistem (YES)
2.Sosyal ve Kurumsal Açıdan Yeni Ekososyal Sistem
3.YES’te Risk ve Başarı : Şirketler İçin 5 Temel Strateji
4.Ulusal ve Uluslararası Tehditler :Dijital Bölünme
III.BÖLÜM : Elektronik İş
1.Elektronik İş Kavramı
2.Elektronik Ticaret’e Giriş
3.Elektronik Ticaret’in EkoSosyal Etkileri
4.İşletmeler Arası Elektronik Ticare (B2B)
5.İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret
IV.BÖLÜM :e-Pazarlama ve e-Marka
1.e-Pazarlama ve Markalaşmaya Giriş
2.İnternette Marka Yaratmada İlk Adım : Web Sitesi
3.e-Pazarlama , e-Reklam ve Markalaşma
V.BÖLÜM : Elektronik Dökümanlar
1.Çıkmaz Yol
2.e-Belge Nedir?
3.e-Belge Türleri
4.e-Belgelerin Özellikleri
5.e-Belgelerin Faydaları
6.XML Devrimi
7.Mevcut Uygulamalar
8.e-Belgelerin Hukuksal Geçerliliği
9.e-Belgelerde Güvenlik
10.Gelecekte e-Belge
VI.BÖLÜM : Ticaret Noktaları
1.Ticaret Noktası Kavramı
2.Ticaret Noktasının Fonksiyonları
3.Ticaret Noktasında Taraflar
4.Ticaret Noktası Geliştiriciler Ağı
5.Birleşmiş Milletler Tarafından Yürütülen Projeler
VII.BÖLÜM : eDevlet
1.Devlet Kavramı
2.Elektronik Devlet
3.Ekonomik ve Sosyal Etkileri
VIII.BÖLÜM : Ev Ofisler ve İnternet
1.Serbest Çalışma ve Ev Ofis Kavramı
2.Ev Ofis Türleri
3.Ev Ofislerin Avantajları
4.Ev Ofisler Kurulurken İzlenmesi Gereken Adımlar
5.Ev Ofislerin Kredibiletisinin Korunması
6.Ev Ofis Girişimcilerinin Özellikleri
IX.BÖLÜM : Risk Sermayesi
1.Risk Sermayesine Giriş
2.Etkili Bir İş Planı ve Başarıya Açılan Yol
X.BÖLÜM : Sonuç
Son söz
Sözlük
DETAYLAR

Yayın Tarihi : 1. Baskı Nisan 2003
Sayfa Adedi : 440
Boyutları : 19cm x 25cm
Kapak Türü : Sert Kapak
ISBN No : 975-295-222-4
Yayın No : 1341
Bilgisayar Dizisi : 237
Yayın Evi : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

e-Posta : bilgi@internetticareti.net


Valid XHTML 1.0 Transitional