ANASAYFA | İÇİNDEKİLER | ÖNSÖZ | YAZARLAR | SİPARİŞž
ÖNSÖZ

Günümüzde internet devrimi adı verilen büyük bir tarihi olay gerçekleşmektedir. Bu kitabın amacı bu tarihi olaya şahit olan bizlerin henüz başlangıç aşamasındaki bu devrimin , ne anlama geldiğini ve gelecekte iş hayatını ne şekilde etkileyeceğini anlamamız için , 2003 yılı itibarıyla bir fotograf çekmektir. Bu gün itibarıyla internet iş hayatını hangi oranda etkilemiştir , geri dönüşü olmayan bu değişim sonucunda iş yapış süreçlerimizde ne gibi değişiklikler meydana gelecektir? Bu kitabın ana amacı bu sorulara cevap vermektir. 10 bölümden oluşan kitapta , internet üzerinde iş hayatı tüm boyutları ile ele alınmıştır. Daha once hiç bir yerde yayınlanmamış olan fikirler , tartışma konuları , modeler bulunan bu kitap aynı zamanda , ülkemizde bu konuda ders kitabı eksikliği göz önünde tutularak , ders kitabı özellikleri eklenmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir. İnternet ile yeni tanışan okuyculardan ilgili sektörlerde çalışan profesyonellere kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi amaçlayan kitap içerisinde konuların okuyucular tarafından iyice sindirilmesi için aşağıda listelenen yardımcı öğeler kullanılmıştır.

Tanımlar : Metin içersinde kullanılan internet terimleri , internet ile yeni tanışan okuyucuların daha iyi anlaması için açıklanmaktadır.
Şekiller ve Resimler : Okucuların konuyu daha iyi irdelemelerini sağlamak amacıyla görsel öğeler kullanılmıştır.
Tartışma Konuları : Her bölüm sonunda bulunan tartışma konuları vasıtasıyla okuyucular konu hakkında düşünmeye ve yeni fikirler üretmeye özendirilmektedir.
Ek Metinler : Konu ile bağlantılı , çeşitli kaynaklardan derlenmiş metinler okuyuculara sunulmaktadır.
İnternet Alıştırmaları : Okuyucuları internete ısındırmak ve konu ile ilgili daha detaylı araştırma yapmalarını sağlamak için her konu sonunda internet alıştırmaları bulunmaktadır.

Örnek Olay Çalışmaları : Okuyucuların gerçek hayatta yaşanan internet deneyimlerinden kendilerine bir takım dersler çıkarmaları amacıyla her bölüm için örnek olay çalışmaları hazırlanmıştır.
SUNUŞ

Sessiz bir değişim yaşanmakta.. Ticari hayattaki tüm iş süreçleri sessizce değişikliğe uğramakta.. Henüz olayın farkında olmayan ılık sudaki kurbağalar yüzmeye devam etmekteler. Rehavet içerisinde bulunan bu kurbağaların pek çoğu belkide suyun ısındığını bile anlamadan haşlanacaklar ve bazıları da belki sıçramayı başarıp kurtulacak. Peki biz suyun sıcaklığının kaç derece olduğunu ölçe biliyormuyuz? Sıçramamız için ne kadar vaktimiz kaldı , firmamızın iş süreçlerini hızla internet ile uyumlu hale getirip sıçrayabilirmiyiz. Yoksa ılıksuda rehavet içinde haşlanmayımı bekleyeceğiz. Gerçekleşmekte olan devrim içerisinde önümüzü görmemiz mümkün mü?

Söz konusu devrimin adı “internet” , tüm dünyayı saran iletişim devriminin adı. Bırakın gelecekte meydana getireceği etkileri tahmin etmeyi aslında interneti tanımlamak için bile erken. Gerçektende internetin insanlık üzerinde matbaadan bile daha büyük bir etkisi olması beklenmektedir. Bilgi hiç bir dönemde bu kadar bol ve ucuz olmamıştı. İnsanlar arasındaki iletişimi kısıtlayan coğrafi sınırlar ortadan kalkıyor.

“Dünya hiç bu kadar küçük olmamıştı.”
Gelecekte internetin başlattığı değişim sürecinin farkına varamayan pek çok firmanın ticari hayatı sona erecektir. Bu kitapta internetin iş hayatında bu güne kadar meydana getirdiği değişimler ve bundan sonrası için beklenen değişimler incelenmiştir. İnternet olgusu tarihi bir perspektiften ele alınmak suretiyle geleceğe yönelik tahminler yapılmaya çalışılmıştır. Fakat şunu unutmamak gerekir ki iletişim devrimi şu anda siz kitabı okurken gerçekleşmektedir ve olaylar bizim kontrolümüz altında gelişmemektedir. İnternetin sebep olacağı değişimler , hiç birimizin tahmin dahi edemeyeceği şekilde gelişebilir. Bu kitap sadece yaşanan devrimi daha iyi algılamamızı sağlayacaktır.